Bereikbaarheid en parkeren / Accessibility and parking

[Nederlands – scroll down for English] 

Adres

Fort van Merksem

Fortsteenweg 120
2170 Antwerpen-Merksem

Google Maps

Openbaar vervoer

Het Fort van Merksem is bereikbaar per tram 2 en 3 met een afstap op halte P&R Merksem op de Bredabaan.
Bussen 65, 67, 640 en 642 rijden eveneens tot halte P&R Merksem op de Bredabaan.
Bussen 33, 65, 66 en 99 rijden tot halte Merksem Melgeshof aan Ziekenhuis Jan Palfijn. Van hieruit is het enkele minuten stappen.

Het openbaar vervoer in Antwerpen stopt hun dienstverlening tussen 11 en 1 uur ’s nachts, plan je terugreis naar Antwerpen Centrum dus goed op voorhand!

Er zijn taxi’s en Ubers actief in Antwerpen.

Fiets en step

AMF is via fiets en step bereikbaar via de Bredabaan (N1) en de Fortsteenweg

Er staan fietsenstallingen op het terrein.

Er zijn deelfietsen beschikbaar in Antwerpen. Er is onder andere een Velo-station (207 – P&R Merksem) bij de Park & Ride. Houd er rekening mee dat deze vol kan staan bij aankomst of leeg kan zijn bij vertrek. Check in dat geval de Velo-app voor alternatieve stations. Andere deelfietsen-services zijn ook beschikbaar.

Info over deelfietsen in Antwerpen

In Antwerpen zijn diverse step-bedrijven, zoals Bird en Uber Ride actief met beschikbaarheid over alle districten, dus ook bij ons.

Auto en parkeren

AMF is bereikbaar via de Bredabaan (N1) en de Fortsteenweg.

We vragen wel om bewonersparkeerplaatsen vrij te houden. Hier mogen sowieso enkel vergunde wagens staan en de stad controleert hier actief op.

Er ligt een grote Park & Ride naast het terrein die 1 euro per dag kost. We raden dan ook iedereen aan om deze te gebruiken.

De parking aan het Fort zelf is niet toegankelijk tijdens het hele weekend.

Park & Ride Merksem
Bredabaan 965
2170 Antwerpen

RoutebeschrijvingWebsite


[English]

Address

Fort van Merksem

Fortsteenweg 120
2170 Antwerp-Merksem

Google Maps

Public transportation

The “Fort van Merksem” can be reached by trams 2 and 3, getting off at the P&R Merksem stop on Bredabaan.
Buses 65, 67, 640 and 642 also halt at the P&R Merksem stop on Bredabaan.
Buses 33, 65, 66 and 99 halt at the Merksem Melgeshof stop at Jan Palfijn Hospital. From there, it is a few minutes’ walk.

Public transport in Antwerp ends service between 11 p.m. and 1 a.m., so plan your trip back to Antwerp City well in advance!

There are taxis and Ubers operating in Antwerp.

Bicycle and motorized scooter

AMF can be reached by bike and motorized scooter via Bredabaan (N1) and Fortsteenweg.

There are bicycle racks on site.

Shared bicycles are available in Antwerp. Among other things, there is a Velo station (207 – P&R Merksem) at the Park & Ride. Please note that this may be full on arrival or empty on departure. In that case, check the Velo app for alternative stations. Other bike-sharing services are also available.

Info about bike-sharing services in Antwerp

Various motorized scooter companies, such as Bird and Uber Ride, are active in Antwerp with availability in all districts, including ours.

Car and parking

AMF can be reached via Bredabaan (N1) and Fortsteenweg.

We do ask you however to keep resident parking spaces free. Only permitted vehicles are allowed to park here anyway, and the city is actively checking this.

There is a large Park & Ride next to the site that costs 1 euro per day. We therefore recommend everyone to use it.

The parking lot at the Fort itself is not accessible during the entire weekend. We also ask not to block the neighbo

Park & Ride Merksem
Bredabaan 965
2170 Antwerpen

Directions – Website