Andere vragen / Other questions

[Nederlands – scroll down for English] 

Toegankelijkheid

We organiseren ons festival op een vers gemaaid grasveld. We bieden geen verharde wegen of rijplaten aan, maar het veld is verder rolstoelvriendelijk. Houd rekening met dat dit wel onderhevig is aan de weersomstandigheden en we met zwaar regenweer en modder de toegankelijkheid niet kunnen garanderen.

Er is een aangepast toilet beschikbaar.

Er is echter geen verhoogd platform met zicht op het podium.

Discriminatie

We willen dat Antwerp Metal Fest voor iedereen een feest is. We hebben dan ook een nultolerantie tegenover racisme, homofobie, transfobie, misogynie/misandrie, ableism en alle andere vormen van discriminatie.

Ondervind je toch problemen? Spreek een vrijwilliger aan. Moest deze je niet kunnen helpen, vraag om van de organisatie te mogen spreken.

Sanitair

Er is voldoende sanitair beschikbaar, met mogelijkheden om handen te wassen.

Er is ook een aangepast toilet beschikbaar.

Eten

We voorzien diverse voedselkraampjes met een ruim aanbod. Er zijn zowel vleesproducten als vegetarische en veganistische alternatieven beschikbaar.

Informeer bij de aanbieder zelf voor allergieën of glutenintolerantie.

Drinken

Er is een ruim assortiment aan dranken ter beschikking, zowel alcoholisch als non-alcoholisch en water.

Ook zal Johnny liquor er staan met een uitgebreid gamma aan metalgerelateerde (zwaardere) bieren.

Overnachten

AMF heeft geen camping en wildkamperen is verboden. Gelieve hier ook rekening mee te houden om zo op de dag zelf niet voor verrassingen te staan.

Antwerpen heeft een ruim gamma aan hotels en airbnb’s ter beschikking. In de buurtgemeenten en op Linkeroever kan je ook campings vinden.

Betalingen

We aanvaarden cash, Bancontact, Visa, Mastercard en diverse andere betaalmiddelen.

Markt

We bieden AMF-merch aan die enkel op het festival zelf te krijgen is.

Daarnaast hebben we enkele andere kraampjes op het terrein die hun waren aanbieden.


[English] 

Accessibility

We organize our festival on a freshly mown grass field. We do not offer paved roads or drive-on plates, but the field is otherwise wheelchair accessible. Please note that this is subject to weather conditions and we cannot guarantee accessibility in heavy rain and mud.

There is an accessible toilet available.

However, there is no raised platform with a view of the stage.

Discrimination

We want Antwerp Metal Fest to be a party for everyone. We therefore have a zero-tolerance policy towards racism, homophobia, transphobia, misogyny/misandry, ableism and all other forms of discrimination.

Are you still experiencing problems? Talk to a volunteer. If they cannot help you, ask to speak to someone of the organization.

Sanitary facilities

There are sufficient sanitary facilities available, with options for washing hands.

There is also an adapted toilet available.

Food

We provide various food stalls with a wide range of products. Both meat products and vegetarian and vegan alternatives are available.

Inquire with the provider themselves for allergies or gluten intolerance.

Drinks

There is a wide range of drinks available, both alcoholic and non-alcoholic, as well as water.

Johnny liquor will also be there with an extensive range of metal-related (stronger) beers.

Overnight stay

AMF does not have a campsite and wild camping is prohibited. Please take this into account since it prevents nasty surprises on the day itself.

Antwerp has a wide range of hotels and Airbnbs available. Campsites can also be found in neighboring municipalities and on Linkeroever.

Payments

We accept cash, Bancontact, Visa, Mastercard, and various other payment methods.

Marktet

We offer AMF merchandise that is only available at the festival itself.

In addition, we have some other stalls on site that offer their wares.