Huisreglement / House Rules

[Nederlands – scroll down for English] 

Volgende zaken zijn niet toegelaten op het terrein:

 • Slecht humeur
 • Wapens
 • Vuurwerk
 • Laserpennen, laserlichten, …
 • Scherpe voorwerpen
 • Honden/katten/slangen/…
 • Grote paraplu’s (enkel kleine opvouwbare exemplaren zijn toegestaan)
 • Deodorant en andere spuitbussen (enkel zonnecrème en insectenspray zijn toegestaan)
 • Eigen drank (in eender welke verpakking)
 • Drugs

Bij twijfel heeft de Security het laatste woord.

Kleine opvouwbare stoeltjes zijn toegelaten

Rugzakken zijn toegestaan, maar moeten allemaal uitgebreid gecontroleerd worden op verboden voorwerpen. Dit wil zeggen dat elke rugzak dient te worden leeggemaakt!

Indien iemand weigert om hun rugzak/handtas/… te laten controleren wordt hen de toegang tot het festival ontzegd.

Bij vragen, stuur ons een bericht op Facebook/Instagram of gebruik het contactformulier op onze site.


[English]

The following items are not allowed on the premises::

 • Bad vibes
 • Weapons
 • Fireworks
 • Laser pointers, laser lights, etc…
 • Sharp objects
 • Dogs, cats, snakes, etc…
 • Large umbrellas (only small foldable ones are allowed)
 • Deodorant and other aerosols (only sunscreen and insect repellent are allowed)
 • Your own drinks (in any container)
 • Drugs

When in doubt, Security has the final say.

Small foldable chairs are allowed.

Backpacks are allowed, but all must be thoroughly checked for prohibited items. This means every backpack needs to be emptied!

If someone refuses to have their backpack/handbag/etc. checked, they will be denied access to the festival.

If you have any questions, send us a message on Facebook/Instagram or use the contact form on our website.